Bolagsstyrelse

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för klubbens driftbolag, Räftens Fastighets & Service AB.

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

Ordförande
Mats Edvinstam

Mats Edvinstam

Ledamot
Tord Rosenlund

Tord Rosenlund

Ledamot
Paul Pierce

Paul Pierce

Ledamot
Anita Hebrand

Anita Hebrand

Ledamot
Åke Skarstam

Åke Skarstam

Suppleant
Stefan Roos

Stefan Roos

Suppleant
Marianne Forsström

Marianne Forsström

Suppleant
Petter Rankell

Petter Rankell

Revisor
Theresé Henningsson

Theresé Henningsson

Revisorsuppleant