Lokala regler

Lokala regler & tävlingsbestämmelser.

Lokala regler finns på nedan länk samt anslagna på anslagstavlan till höger om entrén till klubbhuset.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Se nedan länk.

För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

LAGK:s Lokala Regler – PDF