Kommittéer

Lunds Akademiska Golfklubb är en medlemsägd golfklubb där den ideella föreningen, golfklubben, äger bolaget Räftens Fastighet och Service AB till 100 %.

Bolaget står för anläggningens drift där även merparten personal är anställda. Beroende på vilken verksamhet respektive kommitté bedriver är de sorterade olika i antingen golfklubben eller bolaget.

Föreningen har två beslutande medlemsmöten, Vår- respektive Höstmötet.