Ruffarna är klippta på banan

Ruffklippningen är i stort sett avslutad, det återstår endast höger sida på hål 8 och slänten på hål 16. Övriga områden som ska klippas är inte i spel. 

Strängning och uppsamling sker kontinuerligt av det slagna gräset. 

Som många säkert vet är juli-augusti den perioden på säsongen då högruffen klipps, vilket säkerligen uppskattas av de flesta golfspelare. 

Detta innebär att vi fr.o.m. juli börjar klippa ruffarna på banan. Vi kommer uppdatera här på hemsidan allt eftersom vi klipper klart olika områden på banan. 

Detta medför att spelet på banan nu snabbt kommer bli lättare under högsäsongen. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer