Regelförtydligande med anledning av slåttern på Kungsmarken

Med anledning av den årligen återkommande slåttern på banan i Kungsmarken brukar det uppkomma ett antal frågor om hur slåttermaterialet – gräset – skall betraktas och hanteras ur regelsynpunkt. Framförallt rör frågorna i vilken utsträckning gräset kan ge lättnad utan plikt.

Svaren på frågorna finns i Regel 16 1a och 1b, Regel 15.1 och i definitionerna av Onormalt banförhållande/Mark under arbete och Lösa Naturföremål i regelboken.

Regel 16 1a(1) anger när lättnad tillåts vid störande inverkan från ett onormalt banförhållande och Regel 1b anger hur lättnad skall tas för en boll på spelfältet.

Definitionen av Onormala banförhållanden/Mark under arbete säger bl.a. att Mark under arbete omfattar Gräsklipp, löv och varje annat material som samlats ihop för senare bortforsling.

Definitionen av Lösa naturföremål säger bl.a. att detta omfattar varje naturföremål som inte sitter fast, t.ex. stenar löst gräs, löv, grenar och pinnar.

Regelkonsekvenserna för slåttermaterialet på Kungsmarken blir därför:

· Att det för hopsamlat/strängat slåttergräs ges lättnad utan plikt enligt de förfaranden som anges i Regel 16 1a och 1b. Ett skäl till denna lättnad är naturligtvis att banarbetarnas arbete inte skall göra ogjort genom att materialet rörs om och lyfts undan.

· Icke hopsamlat slåttermaterial behandlas som Lösa naturföremål och ger inte lättnad utan plikt. Enligt Regel 15.1 får man dock ta bort lösa naturföremål och sedan spela bollen som den ligger. Om bollen rubbas när de lösa naturföremålen tas bort får dock spelaren ett slags plikt, så en viss försiktighet i hanteringen rekommenderas.

Kommentarer