Korna är på plats i våra efterbeteshagar

Efterbeteshagen vid hål 10, 12 och 18 är nu uppsatt inför hösten.

Den är en av skötselåtgärderna som har varit planerad enligt tidigare information som finns att se under Skötselalternativ för slåttermarkerna inom naturreservatet Kungsmarken.

Hagen kommer vara uppsatt under begränsad period under säsongen, troligvis årligen under oktober-november, d.v.s. efter slåttern är utförd på detta område. Det kommer sannolikt vara efterbete med nötkreatur. Betet orsakar trampskador, minskar mängden förna och håller vegetationen låg. Det är tänkt att djuren kommer vara där årligen under ca 6-8 veckor. 

Spelmässigt utifrån golfsynpunkt är hela området en s.k. spelförbudszon definierat som onormalt markförhållande. Området är alltså inte att betrakta som out of bounds.

Lättnad tas enligt Regel 16: Spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t. ex. när det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation p.g.a. djur. Spelaren tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad. Referenspunkt för lättnadsområdet är den punkt där bollen skar gränsen för spelförbudszonen (staketet).

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer