Tillfälliga efterbeteshagar

Det är nu uppsatt tillfälliga efterbeteshagar på banan. De finns uppsatta på hål 3, 10, 11 12, 13, 14 och 18. 

Den är en av skötselåtgärderna som har varit planerad enligt tidigare information som finns att se under Skötselalternativ för slåttermarkerna inom naturreservatet Kungsmarken.

Hagarna kommer vara uppsatt under begränsad period under säsongen, troligtvis årligen under oktober-november, d.v.s. efter att slåttern är utförd på de aktuella områdena. I hagarna kommer det bedrivas efterbete med nötkreatur. Betet orsakar trampskador, minskar mängden förna och håller vegetationen låg. Det är tänkt att djuren kommer vara där årligen under ca 4-8 veckor.

Spelmässigt utifrån golfsynpunkt är hela området inom alla tillfälliga hagar s.k. spelförbudszoner definierade som onormala markförhållande. Områdena är alltså inte att betrakta som out of bounds.

För spelförbudszonerna gäller ett absolut tillträdesförbud!! För att inte störa de betande djuren, eller utsättas för fara om man går in i hagarna är det t.ex. inte tillåtet att gå in och leta bollar i området. Det bör också noteras att efterbeteshagarna inhägnas av elstaket, vilka kan ge obehagliga stötar vid kontakt med stakettrådarna.

Lättnad tas enligt Regel 16: Spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t. ex. när det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation p.g.a. djur. Spelaren tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad. Referenspunkt för lättnadsområdet är den punkt där bollen skar gränsen för spelförbudszonen (staketet).

För hål 3 kommer det gälla att vägen vid sidan av efterbetesområdet är ett tillverkat föremål, vilket ger lättnad utan plikt, varför referenspunkten för fullständig lättnaden är en punkt på spelfältet omedelbart till vänster om vägen (i spelriktningen) i höjd med, inte närmare hål, den punkt där bollen skar gränsen för spelförbudszonen (staketet).

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer