Tävlingskommittén

Michael Stjärnfeldt, Ordförande TK

Michael Stjärnfeldt, Ordförande TK

Tävlingskommittén planerar och organiserar tävlingar på Lunds Akademiska Golfklubb för att stimulera både medlemmar och gäster att delta.

Med LAGK:s och Svenska Golfförbundets bestämmelser och rekommendationer som grund, genomför kommittén tävlingar under i stort sett hela säsongen.

Alla skall kunna delta oavsett ålder, kön eller handicap och både singel- och partävlingar förekommer.

 

Ordförande i Tävlingskommittén:

Michael Stjärnfeldt

Övriga ledamöter i Tävlingskommittén:

Andreas Andersson    
Kurt Nilsson    
Anders Andrén    
Paula Uddman    
Anders Rundquist    
Mathias Wiberg    
Kjell Wiberg

Regelsamtal / Regelvandring 2023

REGELSAMTAL/ REGELVANDRING 2023

2023-05-22 – 18:00 – Franz-Michael Rundquist

2023-05-30 – 18:00 – Kerstin Brauer

Inför säsongen 2023 vill Tävlingskommittén (TK) återigen ge medlemmarna möjligheter att friska upp sina regelkunskaper och få information om de nya reglerna för golf som gäller fr.o.m. 2023-01-01. Vi inbjuder därför till två tillfällen med regelsamtal/regeldiskussioner och möjligheter att ställa regelfrågor. Det första tillfället kommer att vara en mer teoretisk/översiktlig genomgång med utgångspunkt från ett av R&A och SGF framtaget utbildnings-/informationsmaterial. Det andra tillfället kommer att vara av mer praktisk natur och syftar till att konkretisera ett antal regelsituationer.

Om Ni har speciella regelfrågor, som ni vill vara säkra på att vi kommer att behandla, vill vi be Er att tillsammans med anmälan formulera eventuella frågor.

Tillfällena är:

  • Regelsamtal – 2023-05-22, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

– Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2023.

– Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna.

– Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

  • Regelvandring – 2023-05-30, kl. 18, Samling klubbhuset, LAGK

– Vanliga situationer som kan uppkomma under en golfrunda.

– Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

Intresseanmälan för deltagande i något av tillfällena för regelsamtal lämnas till kansliet –

info@lagk.se; 046-990 05.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och ser fram mot att träffa många av klubbens medlemmar i maj!

Franz-Michael Rundquist & Kerstin Brauer