Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ledamot Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ledamot Ban- & Naturvårdskommittén

Ban- och Naturvårdskommittén värnar om kvalitén på banan, föreslår åtgärder som gagnar utveckling mot en kvalitetsmässigt bättre och estetiskt vackrare bana. Kommittén sammanträder regelbundet och gör även besök ute på banan. Medlemmar är välkomna att lämna synpunkter och förslag till kommittén.

Ordförande i Ban- och Naturvårdskommittén:

Fredrik Johansson

Övriga ledamöter i Ban- och Naturvårdskommittén:

Franz-Michael Rundquist

Sune Einarsson

Jörgen Nilsson

Lars Wingman

Monica Wilzén

Gunilla Salde 

Naturguidningar 2023

Kulturhistorisk vandring i Kungsmarken

Onsdag 17 maj kl. 18.30; vandringen tar cirka två timmar

En kulturhistoriskt inriktad guidning av Franz-Michael Rundquist i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Vandringen syftar till att sätta in området i sitt historiska sammanhang och då också peka på den historiska bakgrunden till de naturvärden som idag skapar grunden för naturreservatet. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

 

NATURDAG PÅ KUNGSMARKEN 

Ornitologisk vandring i Kungsmarken

Lördag 3 juni kl. 07:00; vandringen tar cirka två timmar

Följ med ut och lär mer om fåglarna i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Guide Peter Larsson.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

 

Botanisk vandring i Kungsmarken

Lördag 3 juni kl. 10.30; vandringen tar cirka två timmar

Följ med ut och lär mer om växterna i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Guide Tomas Persson, Lunds Universitets Botaniska Trädgård.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

 

Franz-Michael Rundquist
Ban- och Naturvårdskommittén