Värdegrunder

Juniorelit på LAGK har själv skapat värdegrunder som gäller för samtliga deltagare i gruppen. Dessa Värdegrunder är Gemenskap, Motivation och Glädje.

Vår gemenskap bygger på vänskap där vi tar hand om och hjälper varandra. Denna gemenskap ger motivation att testa nya saker och att träna vilket hjälper oss att utvecklas och bli bättre golfspelare.

När vi utvecklas har vi kul och denna glädje som gemenskapen och motivationen ger oss boostar oss att träna och spela mycket vilket leder till framgång för oss individuellt och gemensamt.