Klubben söker ideella krafter till sin verksamhet

LAGK behöver stärka sin ideella verksamhet med några nya förtroendevalda eller frivilliga medlemmar.

Det handlar om att klubben gärna skulle sett lite nya medlemmar inom vissa delar av vår verksamhet. Främst handlar det om Tävlingskommittén och Junior- och Elitkommittén. Men även i styrelsen finns det framöver ett behov av nyrekrytering.

Tävlingskommittén sköts idag av 3-4 personer och vi skulle gärna sett att den utökas med minst lika många till så att man på sikt når ca 8-10 st medlemmar i kommittén.

Junior- och Elitkommittén har helt saknat frivilliga krafter sedan senaste personerna lämnade sina uppdrag, så här behövs det en omstart av hela verksamhetsdelen då ansvaret i dagsläget helt och hållet vilar på våra två tränare Klas och Johan.

Till styrelsen behövs det alltid kunniga, intresserade och engagerade medlemmar så detta får ses som ett kontinuerligt sökande för att hålla klubbens verksamhet aktuell.

Är du som medlem intresserad av att göra en insats för klubben i någon av dessa led, eller på något annat sätt, får du gärna meddela oss på info@lagk.se

Sommarhälsningar från styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb